قاچاق کالا و ارز

قاچاق کالا و ارز
آنچه در این مطلب خواهید خواند
  Add a header to begin generating the table of contents

  قاچاق کالا و ارز به هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی گمرک در ارتباط با وارد و خارج کردن کالا و ارز گردد، گفته می شود. براساس این قانون قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین مربوطه، برای آن مجازات تعیین شده است و اگر این نوع کالاها در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور، حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود شامل قوانین مبارزه با قاچاق و مجازات خواهد شد.

  ارز چیست؟

  به تمامی پول های رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حواله جات ارزی و سایر اسناد مکتوب (برات ارزی) یا الکترونیکی (رمز ارز) است که در مبادلات مالی به کار می رود، ارز گفته می شود.

   

  تعریف انواع کالا

  • کالای مجاز گمرکی: کالاهایی که صادرات و واردات آنها در صورت رعایت قوانین و ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
  • کالای مجاز مشروط گمرکی: کالاهایی که صادرات یا واردات آنها، نیاز به کسب مجوز و موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارند.
  • کالای ممنوع: کالاهایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنوع باشد. مانند مشروبات الکلی و …

  قاچاق کالا و ارز

  • کالاهایی که از مسیرهای غیرمجاز و یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرک کشور وارد یا از آن خارج می شوند، کالای قاچاق به حساب می آیند. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی از مسیرهای غیر‌مجاز وارد کشور شود و توسط سازمان های بازرسی در داخل کشور کشف شوند، نیز در دسته کالاهای قاچاق کالا و ارز قرار می گیرند.
  • خارج نکردن وسایل نقلیه و یا ورود موقت کالاها، برای پردازش، عدم عبور خارجی و مرجوعی کالا ظرف مهلت تعیین شده از قلمرو گمرک کشور و یا عدم تحویل کالاهای عبور داخلی شخصی، ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل کالا به گمرک و یا ترخیص قطعی، به صورت عمدی نباشد از موارد قاچاق کالا به حساب می آید.
  • بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی، بدون اظهار گمرکی یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی به گمرک، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا پس از خروج کشف شود، از مصادیق قاچاق کالا و ارز است. هرگاه خارج‌کننده غیر ‌از صاحب کالا یا نماینده قانونی او باشد، سازمان گمرک عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا، بهای آن را از مرتکب می‌گیرد. پس از دریافت وجوه گمرکی تعیین شده، به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری از سمت سازمان های مربوطه مورد تعقیب قرار می گیرد.
  • کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.
  • کالاهایی که ورود یا صدور آنها طبق قوانین ممنوع بوده و تحت عناوین کالای مجاز یا مجاز مشروط و یا با نام های دیگری در سامانه تجارت فرامرزی (EPL) اظهار شود.
  • وجود کالای اضافی به همراه کالای اظهارشده که در اسناد تسلیمی به گمرک نامی از آنها نباشد، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار  شده نیز نباشد، در دسته قاچاق جای می گیرد.
  • وسایل نقلیه و کالاهایی که صدور قطعی آنها طبق  قوانین و مقررات ممنوع یا مشروط است اما به‌ عنوان خروج موقت یا کران‌بری (کابوتاژ) اظهار شده باشند و ظرف مهلت تعیین شده به قلمرو گمرکی وارد نشوند. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا به صورت عمدی نباشد از این حکم مستثنی است.
  • کالاهایی مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگر، که جمع حقوق ورودی آن کمتر است (نزول ارزش) و یا با استفاده از نام دیگر در اسناد تسلیمی به گمرک خلاف واقع اظهار شود، نیز قاچاق است،

   منظور از اسناد خلاف واقع که پیش تر آورده شد، اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی درج شده باشد که با جنس اصلی و خصوصیات واقعی کالای اظهار شده، تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

  • کالاهای  با استفاده جعلی از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیر ‌واقعی و یا با ارائه مجوز‌های جعلی، به گمرک اظهار شود.
  • اگر کالای جایگزین شده ممنوع‌الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتر با کالاهای صادراتی که برای آن ها پروانه خروج صادر گردیده است، تعویض شوند نیز از مصادیق قاچاق کالا می باشد.
  • کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده(120) این قانون به دیگری منتقل شود .

  اسناد مثبت گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن ها استناد نمود عبارت از اصل اسناد به شرح زیر است:

  • پروانه ورود گمرکی
  • پته گمرکی
  • قبض سپرده موجب ترخیص کالا
  • قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلا صاحب
  • پروانه عبور
  • پروانه مرجوعی
  • پروانه ورود موقت
  • پروانه ورود موقت برای پردازش
  • پته عبور
  • پروانه کران‌بری(کابوتاژ)
  • پروانه صادراتی
  • پروانه صدور موقت
  • کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی
  • کارت هوشمند تکمیل و تایید شده توسط گمرک

  منبع: کتاب قانون مبارزه با قاچاق کالات و ارز

  0/5 (0 نظر)

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *