دفتر بازرگانی تهران ضمن هماهنگ نمودن فعالیت شعب خارجی، بر کار آن ها نظارت نموده و با تدوین دستور العمل، جمع آوری و ارسال مقررات گمرکی برای شعب خارجی، تجار و بازرگانان محترم را از تغییر مداوم قوانین محلی و بخشنامه های اجرایی مطلع نموده و با ایجاد وحدت رویه بین دفاتر و شعب رهنمود های اجرایی را در امر صادرات و واردات ارائه می نماید.

برخی از خدمات تخصصی دفتر تهران شرکت سپاهان همراه :

   • اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت بازرگانی

   • تنظیم اسناد جهت انجام تشریفات گمرکی

   • اخذ و پیگیری گواهی بازرسی در مقصد

   • بوکینگ کانتینر با کیفیت از خطوط کشتیرانی معتبر و سریع بین­المللی و ملی

   • دریافت شناسه اظهار کالا از راه دور برای واردات و صادرات در سایت EPL

   • پیگیری موقعیت کالا پس از حمل در کشور مبدأ تا وصول کالا در مبادی مرزی کشور ایران

   • جمع­آوری اسناد از قبیل پکینگ، گواهی مبدأ، ترخیصیه، قبض انبار و تحویل اسناد بخش ترخیص کالا در کلیه گمرکات جهت انجام تشریفات گمرکی

   • اخذ گواهی استاندارد و کیفیت کالا در مبدأ یا مقصد از مؤسسه استاندارد یا شرکت­های بین­المللی (SGS)

   • دفتر مرکزی :

تهران، خیابان حافظ، نرسیده به خیابان جمهوری، کوچه ازهری، پلاک 5،ساختمان سپاهان همراه
تلفن : 66708090
کد پستی : 1134855113
رایانامه : management@sepahanhamrah.com