ترخیص تجهیزات مخابراتی و رادیویی

ترخیص تجهیزات رادیویی

آنچه در این مطلب خواهید خواند

تجهیزات مخابراتی و رادیویی اهمیت بسیاری در صنعت ارتباطات کشور دارند. از همین‌رو واردات کالا، خرید، فروش و ترخیص تجهیزات مخابراتی و رادیویی می‌بایست تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات انجام پذیرد و همچنین نیازمند اخذ مجوزات لازم  است.

مجموعه‌هایی که دارای کارت بازرگانی بوده و سابقه واردات تجهیزات مخابرات و رادیویی را روی کارت بازرگانی خود دارند. می‌توانند از این مجوز برای ترخیص و امورگمرکی تجهیزات مخابراتی و رادیویی استفاده کنند. در این مطلب بررسی می‌کنیم که چه نوع تجهیزاتی را با توجه به سابقه واردات آن‌ها می‌توان با این مجوز ترخیص نمود.

با مجوز تجهیزات مخابراتی و رادیویی چه تجهیزاتی را ترخیص کرد؟

6 –1 –  کالاهاي گروه اول (بند 2- 1) 

حاوي کالاهايي که استفاده از آن ها نيازمند دارا بودن پروانه بهره برداري يا اپراتوری صادره توسط سازمان مي باشد.

6 –1 –1 – کالاهاي حوزه رادیویی گروه اول 

مشخصات

کالاهای حوزه راديويی گروه اول

نوع کالا

 

1-  انواع کريستال هاي راديويي

2-  هرگونه آنتن راديويی غيرفعال به غير ازموارد بندهای ۴ و ۵ جدول ۶ -۲ -۱

3-  انواع تقسيم کننده و ترکيب کننده توان غيرفعال باند ۱۲ گيگاهرتز و ۱۴ گيگاهرتز برای گيرنده های ماهواره ای خانگی

دستگاه‌های غيرفعال
 

 

 

 

١٠ –  مطابق با ضوابط فني و مقررات مسدود کننده های تلفن همراه تصميم شماره -CRADEC 9400، ويرايش اول -٣/١٠/١٣٨٧

۱۲ –  مطابق با جدول شماره ۲ ضوابط فنی و مقررات راديويي دستگ اههای راديو شناسه

CRA-DEC  تصميم شماره  – (RFID)

1-  هرگونه دستگاه فرستنده و يا گيرنده راديويي که مشمول هيچ نوع پروانه عمومی نيستند يا جزو کالاهای گروه دوم نمی باشند، از قبيل:

•   ايستگاه ثابت انواع سرويس های راديويي،

•   تکرار کننده انواع سرويس های راديويي،

•   خودرویی،

•   متحرک (منصوبه بر روی شناور يا هوانورد يا معلق)،

•   دستی،

•   گوشی ماهواره ای،

•   ماهواره‌ای ثابت؛ و

دستگاه‌های فعال
مشخصاتکالاهای حوزه راديويی گروه اولنوع کالا

9011 ويرايش اول -۰۲/۰۶/۱۳۸۹

۱۶ –  مطابق با ضوابط فنی و مقررات به کار گيری دستگاه های کنترل از راه دور مد لها، تصميم شماره CRA-DEC 9007، ويرايش اول –  ۲۱/۱۱/۱۳۸۸

۱۷ –  تشخيص راديويي بودن با ادارات کل تنظيم مقررات وارتباطات راديويی مناطق هفتگانه مي باشد و در صورت ابهام به مديريت استانداردها و تاييد نمونه ارسال مي شود.

• ماهواره ای متحرک

2-   دستگاه فرستنده –  گيرنده راديويي ايستگاه پايه برای:

•  شبکه تلفن همراه در انواع فن آوری ها،

•  شبکه تلفن ثابت در انواع فن آوری های WLL (مانند DECT و GSM

 ،(CDMA و

•  شبکه توزيع داده در انواع فن آوری ها،

•  شبکه پيجو؛ و

•   WiMAX شبکه

3-   مودم راديويي برون ساختمانی (outdoor)

4-   دستگاه D-GPS که دارای فرستنده ويا گيرنده راديويی در سرويس‌های راديويي زمينی هستند

5-   دستگاه فرستنده ويا گيرنده راديويی شبکه انتقال

6-   رادارهايی که مشمول هيچ نوع پروانه عمومی نيستند.

7-   دستگاه فرستنده ويا گيرنده کمک ناوربري راديويي

8-   دستگاه اندازه گيری مشخصات امواج راديويی يا اندازه گيری و آشکارسازی محتوای سيگنال راديويی

9-   مسدود کننده ارتباط راديويي

10- مسدود کننده (jammer) تلفن همراه

11- انواع تقويت کننده راديويي سيگنال‌های راديويي

12- دستگاه RFID

13- جهت ياب امواج راديويی

14- دستگاه راديويي خبرنگاری

15- تيونر ماهوارهای

16- دستگاه کنترل راديويي خارج از شمول ضوابط موجود

17- مدار راديويي آماده:

•  تقويت کنندههای راديويي غير SRD،

•  فرستنده راديويي غير SRD

•  گيرنده راديويي غير SRD

18-             انواع تقسيم کننده ها و ترکيب کننده های توان فعال

19-             دستگاه فرستنده راديويي در سرويس پخش همگانی صدا و تصوير

20-             هر گونه آنتن راديويی غيرفعال به غير از موارد بندهای ۴ و ۵

21-             جدول ۶ – ۲ – ۱

22-             انواع تقسيم کننده‌ها و ترکيب کننده‌های توان فعال باند ۱۲ گيگاهرتز و

۱۴ گيگاهرتز برای گيرنده های ماهواره‌ای خانگی

23-             کالاهای غير راديويي مکمل دستگاه راديويی مشمول اين جدول

24-             دستگاه بلوتوث با توان ۱۰۰ ميلي وات و محدوده کاري تا ۱۰۰ متر

 

6 –1 –2 – کالاهاي حوزه غیر رادیویی گروه اول 

مشخصاتکالاهای حوزه غير راديويی گروه اولنوع کالا
 

١- تجهيزات شبکه NGN

•  تجهيزات مجهز به ورودي و خروجي VOIP يا دارای قابليت تبديل شدن به آن

•    VOIP GATE WAY تجهيزات

•   تجهيزات IP PBX

٢- تلفن های دارای قابليت برقراری تماس اينترنتی (IP Phone)

دستگاه های ارتباطی و فناوری اطلاعات
مشخصاتکالاهای حوزه غير راديويی گروه اولنوع کالا
 

1-  (mailing system) دستگاه نقش تمبر

2- دستگاه چاپ تمبر پستی

3-کاغذ و جوهر چاپ تمبر پستی و نقش تمبر

۴- دستگاه ابطال تمبر پستی

۵- مهرهای غلطکی

دستگاه ها و ابزار حوزه پست

 

بخشی از دستورالعمل ترخیص تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات

طبق بند 5 ماده 1 آیین‌نامه ، تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوب جلسه شماره 53 مورخ 87/9/10 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ماده 6 قانون استفاده از بیسیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای (آماتوری) مورخ 25/11/1345و مواد 13،14،15،16 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 13/11/1361 هیئت وزیران ورود، تولید و عرضه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل دستگاه‌های مخابراتی، پستی، رادیویی، و فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سازمان می‌باشد.

طبق این آیین‌نامه واردات، صادرات، ساخت و تولید، خرید و فروش و انتقال مالکیت تجهیزات فوق منوط به اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. اجازه فوق دربرگیرنده اعمال استانداردهای فنی و کیفی لازم بوده و در صورت لزوم تجهیزات مخابراتی و رادیویی و … در گمرک یا در هر محل دیگری که میسر باشد، مورد بازرسی و آزمایش قرار خواهد گرفت. تجهیزاتی که به هر دلیلی امکان آن‌ها وجود ندارد، باید مرجوع شوند در غیر این‌صورت متروکه تلقی می‌شود و قابل فروش و حراج نمی‌باشد…

با توجه به اهمیت به کارگیری کالاهای پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات استاندارد در کشور، لازم است که واردکنندگان قبل از مبادرت به حمل کالا به مبادی ورودی کشور، مطابق گردش کاری توضیح داده شده در این دستورالعمل، کالای خود را به سازمان معرفی نموده و از مجاز بودن آن اطمینان حاصل نمایند. با این‌کار ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه‌های انبارداری، باعث می‌شود، کالاهای وارداتی آن‌ها به دلیل عدم تطابق با مقررات و ضوابط داخلی مرجوع یا متروکه نشود.

این دستورالعمل با اهداف زیر تدوین شده است:

 • جلوگیری از ورود و خروج تجهیزات مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات غیرمجاز
 • حمایت از کیفیت خدمات ارائه شده در شبکه های مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات
 • حمایت و تقویت بازار قانون‌مند داخلی
 • تنظیم روابط متقابل واردکنندگان تجهیزات مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات، سازمان گمرک و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • شفاف‌سازی مقررات و ضوابط ملی در مقابل تجهیزات مخابراتی، پستی رادیویی و فناوری اطلاعات

مجوز تجهیزات رادیویی و مخابراتی

گروه کالایی که این مجوز، شامل آن‌ها می‌شود:

 • کالای گروه اول: استفاده از این کالاها نیازمند، دارا بودن پروانه بهره برداری یا اپراتوری صادره توسط سازمان می‌باشد.
 • کالاهای گروه دوم: کالاهای وارداتی که بهرهبرداری از آن‌ها نیاز به اخذ پروانه اختصاصی ندارد.

 

مراحل ترخیص تجهیزات رادیویی

از جمله اخذ مجوزات لازم

در فرایند ترخیص تجهیزات رادیویی، میبایست مراحل گواهی تائید نمونه، گزارش تائید، مجوز ترخیص، مجوز یا پروانه بهره برداری، مجوز واردات و صادرات، مجوز خرید و فروش و همچنین ثبت سفارش این تجهیزات انجام پذیرد. در ادامه به تفصیل در مورد هر یک از مراحل گفته شده صحبت خواهیم کرد.

1-گواهی تأیید نمونه :

گواهی تأیید نمونه، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌شود. در این تأییدیه، گواهی می‌شود که کالا و تجهیزات مخابراتی مورد نظر، با استاندارد های فنی و مقررات تصویب شده ی سازمان تطابق کامل دارد و استفاده از آن برای اتصال به شبکه‌های ارتباطی کشور، مجاز و بلامانع است.

برای دریافت گواهی تأیید نمونه، پس از طی روال اداری و مکاتبات با آزمایشگاه‌ها، یک نمونه از کالا برای آزمایشگاه‌های همکار و تأیید شده (مندرج در وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات)، فرستاده می‌شود. در آزمایشگاه به بررسی مدارک، نصب و پیکربندی کالاها، انجام آزمایش و آزمون‌ها برای بررسی کیفیت و استانداردهای تجهیزات، بررسی نتایج آزمون و تهیه گزارش آزمون‌ها پرداخته شده و پس از طی این مراحل، در صورتی که وجود استانداردهای کیفی نمونه کالا، در آزمون‌ها محرز شود، گواهی تأیید نمونه از طرف سازمان تنظیم مقررات برای کالا صادر می‌گردد.

2– گزارش تأیید:

این گزارش برای تأیید تجهیزاتی صادر می‌شود که بخشی از مشخصات آن‌ها با ضوابط و مقررات سازمان مغایر است، یا به دلیل عدم امکان آزمایشات لازم، امکان صدور گواهی تأیید نمونه برای این تجهیزات وجود ندارد.

3- مجوز ترخیص:

برای ترخیص تجهیزات مخابراتی، پس از ثبت سفارش و دریافت گواهی تأیید نمونه، مجوز ترخیص صادر خواهد شد.

4- مجوز یا پروانه بهره برداری:

مجوز یا پروانه بهره‌برداری به منظور استفاده و اپراتوری دستگاه‌ها و تجهیزات مخابراتی و رادیویی، ارتباطی و فن‌آوری صادر می‌شود. برای نصب و استفاده از این تجهیزات، اخذ این مجوز ضروری است.

5- مجوز واردات و صادرات

جهت واردات تجهیزات مخابراتی و یا صادرات آن‌ها، بایستی نسبت به اخذ این مجوز اقدام نمود.

6- مجوز خرید و فروش:

خرید و فروش دستگاه‌ها و تجهیزات مخابراتی نیز نیازمند دریافت مجوز از نهادهای مربوطه می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد، هرگونه صادرات و واردات، خرید و فروش، انتقال مالکیت، ساخت و تولید این تجهیزات و دستگاه‌ها، وابسته به مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.

 

7- ثبت سفارش تجهیزات مخابراتی و رادیویی و ارتباطی

فرآیند ترخیص تجهیزات مخابراتی شامل دو مرحله ثبت سفارش و ترخیص است؛ که هر یک دارای مراحل و تشریفات خاصی است. ابتدا باید با مراجعه به دستور العمل ترخیص تجهیزات رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  گروه بندی محصولات و کالاهای وارداتی را مشخص نمود.

که دارای جداولی مشخص می‌باشد.

مدارک لازم برای ثبت سفارش گروه اول:

برای ثبت سفارش کالاهای مخابراتی وارداتی گروه اول، دارندگان پروانه بهره‌برداری و خرید و فروش، باید نسبت به اخذ تاییدیه از معاونت بررسی فنی و صدور پروانه اقدام نمایند. اخذ این تأییدیه با تکمیل و تحویل این مدارک امکان پذیر است:

 • درخواست کتبی متقاضی
 • ارائه پروانه بهره برداری
 • اصل و کپی پیش‌فاکتور
 • اظهارنامه فنی تکمیل شده و کاتالوگ محصول
 • گواهی تأیید نمونه

مدارک لازم برای ثبت سفارش گروه دوم:

برای ثبت سفارش کالاهای مخابراتی گروه دوم، متقاضی، باید قبل از خرید کالا از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه، تأییدیه دریافت نماید. دریافت این تأییدیه با تکمیل و تحویل این مدارک امکان پذیر است:

 • درخواست کتبی متقاضی مبنی بر ثبت سفارش
 • اصل و کپی پیش فاکتور
 • اظهارنامه فنی تکمیل شده و کاتالوگ محصول
 • گواهی تأیید نمونه

جهت اخذ مجوز ثبت سفارش متقاضی واردات تجهیزات مخابراتی یا نماینده قانونی وی بایستی به سامانه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات مراجعه کرده و پس از ثبت نام و تکمیل اطلاعات مربوطه، درخواست خود را به کارتابل رئیس اداره امور گمرکی ارسال نماید. پس از دریافت تأییدیه ثبت سفارش و تحویل آن به همراه سایر مدارک (گواهی تأیید نمونه، اظهارنامه، بارنامه، گواهی مبدأ، فاکتور، قبض انبار، ترخیصیه، فهرست بسته‌بندی و کاتالوگ) مجوز ترخیص تجهیزات مخابراتی صادر خواهد شد.

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *