وزارت صمت چیست و چه وظایفی دارد؟

وزارت صمت چیست؟

آنچه در این مطلب خواهید خواند

وزارت صنعت معدن و تجارت متولی اصلی بخش‌های بازرگانی بین‌الملل و همچنین صنایع و تولیدات داخلی است. در واقع وزارت صمت یا همان صنعت، معدن و تجارت کنونی از ادغام دو وزارت‌خانه «صنعت و معدن» و وازرتخانه «بازرگانی» شکل گرفته است. در اینجا به وظایف و شرح اختیارات وزارت صمت می‌پردازیم.

وزارت صمت چیست؟

وزارت صمت یا همان وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه دولت است که فعالیت خود را به شکل کنونی از سال 90 آغاز کرده است. در راستای چابک‌سازی و کوچک‌کردن دولت، وزارت‌ بازرگانی و وزارت صنعت و معدن با هم تلفیق شدند و وزارت صمت کنونی شکل گرفت. هر نوع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی در زمینه بازرگانی داخلی و خارجی، تولیدات صنعتی، بخش‌های معدن و اصناف، زیرنظر این وزارتخانه انجام می‌شود. به عنوان مثال اینکه امسال برای حمایت از تولید داخل یا رفع نیازهای بازار داخل چه کالایی واردات یا صادراتش آزاد یا ممنوع باشد در اختیار مستقیم این وزارتخانه است.  

اداره صمت همان وزارت صمت است که به اشتباه توسط عده ای آن را اداره صمت معرفی می کنند.

وظایف وزارت صمت چیست و معرفی خدمات این سازمان 

سازمان صنعت، معدن و تجارت(سازمان صمت) در هر استان وجود دارد و بر اساس صنایع، معادن و امور تجاری موجود در آن استان، وظایف تعریف شده‌ای داشته و خدمات متنوعی را ارائه می‌نمایند. در شرح وظایف وزارت صمت با شرکت سپاهان همراه ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا، واردات کالا از چین، واردات کالا از دبی، حمل هوایی و حمل دریایی کالا همراه باشید تا نگاهی به این خدمات بیاندازیم.

در زیر خدمات و وظایف سازمان صمت را به طور کلی و به تفکیک زیر آمده است.

 1. صنایع
 2. معادن
 3. بازرگانی داخلی
 4. اصناف و تشکل‌ها
 5. بازرگانی خارجی

خدمات سازمان صمت در حوزه صنایع فلزی

وزارت صمت چیست؟
 • مطالعه، بررسی، ارائه پیشنهاد و همکاری در تدوین راهبردهای توسعه صنعتی
 • نظارت بر انجام فعالیت‌های صنعتی
 • هماهنگی با سایر ارگان‌های ذی‌ربط در امور تولیدی
 • مشارکت در جذب تشکل‌های تخصصی، تعیین شاخص‌های اندازه‌گیری بهره‌وری و کمیته‌های بهبود روش‌ها
 • بازدید و بازرسی از واحدهای تولیدی به منظور اطمینان از کیفیتت محصولات در دوره آزمایش و صدور پروانه بهره‌برداری
 • پیگیری درخواست‌های تغییرت در مشخصات بهره‌برداری نظیر تغییر مکان، تغییر ظرفیت، تغییر نوع تولید، تغییر مالکیت، تولید محصول جدید و غیره
 • تعیین میزان ضایعات مواد اولیه در صورت نیاز
 • بررسی و انجام محاسبات لازم جهت تعیین میزان مواد اولیه موردنیاز کالاهای ساخته شده و معرفی کالاهای سهمیه‌بندی و تحت نظارت نظیر سوخت، مواد پیش ساز مخدر، مواد پتروشیمی و غیره
 • بازدید، رسیدگی به تقاضا و پیگیری خواسته‌های واحدهای تولیدی اعم از تغییرات پروانه، تعیین درصد ضایعات، مواد اولیه، اعطای تسهیلات، اعطا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز و غیره
 • صدور مجوز واردات ماشین‌آلات مستعمل و دست دوم
 • شناسایی و صدور پروانه صنایع نوین(هایتک)
 • انجام تمامی امور محول شده در چارچوب قوانین و مقررات

 

خدمات سازمان صمت در حوزه معادن

 • صدور مجوزهای موقت برای متقاضیان اکتشاف پس از بررسی مدارک و تطبیق آن‌ها با کالک
 • صدور پروانه اکتشاف، پس از گذراندن مراحل قانونی، ارائه طرح اکتشاف، معرفی مسئول فنی و ارائه پاسخ استعلام‌های لازم از سازمان‌های مربوطه
 • کنترل محدوده اکتشافی و انجام میله گذاری با تائید نظام‌مهندسی معدن پس از دریافت درخواست کتبی دارنده مجوز
 • رسیدگی به درخواست اعطای تسهیلات از سوی دارنده پروانه اکتشاف و ارجاع آن به وزارت مربوطه
 • بازدید و کنترل محدوده‌های اکتشافی در طی دوره پروانه
 • صدور گواهی‌نامه کشف برابر دستورالعمل‌های صادره پس از بررسی گزارش‌های انتهایی اکتشاف
 • ارائه شیوه‌های صحیح و اصولی استخراج طبق اصول فنی و ایمنی و تهیه گزارش
 • شناسایی منابع معدنی
 • صدور پروانه بهره‌برداری مجوز برداشت
 • تدوین و تنظیم آگهی‌های مزایده معادن، معادن متروکه و تهیه شناسنامه معدن
 • جلوگیری از تخریب معادن و تضییع مواد معدنی
 • برپایی کمیسیون‌های معدنی اعم از مزایده، واگذاری، رسیدگی به تخلفات، مسئولان فنی و ماشین‌آلات
 • محاسبه میزان استخراج از معادن جهت برآورد و دریافت حقوق دولتی
 • تدوین و تنظیم اطلاعات و آمار مربوط به معادن و ارائه به واحدهای ذی‌ربط
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف طبق قوانین و مقررات

 

خدمات و وظایف سازمان صمت در حوزه بازرگانی داخلی

وظایف وزارت صمت
 • فراهم‌سازی شرایط و امکانات موردنیاز به منظور بهبود نظام بازرگانی در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه و با هماهنگی واحدهای مربوطه
 • تدوین و تنظیم برنامه‌های توزیع و ارائه پیشنهاد با مطالعه و بررسی الگوهای مصرف
 • شناسایی کانال‌های توزیع و ارائه پیشنهاد به منظور بهبود سیستم آن
 • ایجاد بازارهای داخلی و مشترک جهت معرفی و عرضه تولیدات محلی
 • بررسی، همکاری و نظارت در امور مربوط به حمل‌ونقل، انبارها و سردخانه‌ها و محاسبه ظرفیت کالاها با هماهنگی ارگان‌های ذی‌ربط
 • تعیین، تعدیل و کنترل قیمت محصولات تولیدی به منظور حمایت از تولیدات داخلی
 • محاسبه و برآورد تولیدات داخلی و فراهم‌سازی شرایط صادر نمودن آن‌ها
 • نظارت دائم به امور عرضه و تقاضای کالاها در بازار و ارائه راهکار در جهت رفع کمبودها
 • کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر نوسانات قیمت محصولات داخلی و خارجی
 • فراهم‌سازی امکانات لازم در جهت تأمین کالاهای ضروری در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه
 • برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای لازم به منظور تأمین و توزیع کالاهای مصرفی در ایام خاص و فراهم کردن به موقع نیازهای اقشار آسیب‌پذیر
 • انجام دیگر امور محوله در چارچوب وظایف طبق قانون

وظایف و خدمات سازمان صمت در حوزه اصناف و تشکل‌ها

 1. برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی، سامان‌دهی و هدایت واحدهای صنفی و ارائه پیشنهاد و آیین‌نامه لازم جهت نایید مراجع ذیصلاح
 2. فراهم‌سازی شرایط لازم جهت تشکیل کمیسیون نظارت بر شورهای مرکزی اصناف استان
 3. برپایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی، مجامع امور صنفی و نظارت بر مصوبات آن‌ها
 4. انجام وظایف دبیرخانه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی و ابلاغ مصوبات به مراجع مربوطه
 5. حمایت از اصناف تولیدی
 6. ارائه راهکار جهت جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی متخلف بدون مجوز
 7. فراهم‌سازی تسهیلات جهت دریافت پروانه کسب برای واحدهای صنفی بدون پروانه با همکاری ارگان‌های مربوطه
 8. انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف بر اساس قانون

 

خدمات و وظایف بازرگانی خارجی در حوزه بازرگانی خارجی

وظایف سازمان صمت
 • برنامه‌ریزی و اقدام به منظور دریافت مجوزهای اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری
 • اقدام جهت دریافت مجوز برگزاری نمایشگاه‌های تجاری ایران در کشورهای صادراتی موردنظر
 • به عضویت درآوردن و به‌روزرسانی صادرکنندگان استان در بانک اطلاعات صادرکنندگان کشور
 • انجام خدمات حوزه بازاریابی و توسعه صادرات و تهیه گزارش‌های آماری به‌صورت دوره‌ای
 • پذیرش پرونده‌های جوایز صادراتی، برآورد میزان جوایز و اطلاع‌رسانی
 • محاسبه و پرداخت یارانه حمل‌‌ونقل کالاهای صادراتی
 • انتخاب صادرکنندگان نمونه طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه
 • اجرای دوره‌های آموزشی تجارت خارجی
 • همکاری در ایجاد، توسعه و تکمیل پایانه‌های صادراتی، شرکت‌های مدیریت صادرات
 • نظارت بر اجرای نمایشگاه‌های تخصصی کالا در استان
 • حمایت از طرح‌های تحقیقاتی در حوزه صادرات
 • برگزاری و پیگیری جلسات کارگروه توسعه صادرات و نیز جلسات کمیته پایش تجارت خارجی و میزهای کالایی در استان
 • بررسی، تائید و تمدید کارت‌های بازرگانی ارسالی از اتاق بازرگانی، تمدید ثبت‌نام عضویت، ثبت زمینه فعالیت دارندگان کارت‌های بازرگانی و غیره
 • انجام امور ثبت سفارش کالا
 • رسیدگی به تعاونی‌های مرزنشینان و بازارچه‌های مرزی
 • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف طبق قانون
4.5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *