انبارداری در مبدا :

شرکت بازرگانی سپاهان همراه با در اختیار داشتن انباری اختصاصی و مجزا مخصوص بار های هوایی و دریایی در گوانجو این مزیت را برای مشتریان خود به وجود آورده است که بتوانند قبل از بارگیری کالا و حرکت کشتی یا هواپیما به سمت مقصد، کالای خود را توسط همکاران ما در گوانجو شمارش و توزین مجدد کنند و چنانچه در بسته بندی کالا نقصی وجود داشت با رفع مشکل یا بسته بندی مجدد آن را برطرف و سپس نسبت به حمل آن به کشور مقصد اقدام کنند.