فرصت هاي شغلي بازرگاني سپاهان همراه

متقاضی گرامی ، خواهشمندیم که فقط از طریق پر کردن فرم درخواست همکاری خود را ثبت کنید و از برقراری هرگونه تماس تلفنی خودداری نمایید.صمیمانه سپاسگزاریم.
رديفکد شغلعنوان شغليجنسيتتحصيلاتسابقه کاري مرتبط(سال)مهارت هاي اصلي مورد نيازسنمحل کارتعداد مورد نيازتوضيحات
71-202 بازاریابخانم / آقاترجيحا ليسانسحداقل 2 سالآشنا با کامپيوتر – آشنا با زبان انگليسي _ داراي قدرت مذاکره و فن بيان قوي22-40تهران4سابقه کار در زمينه تجهيزات جانبي تلفن همراه و تجهيزات الکترونيکي امتياز محسوب مي شود
83-202 بازاریابخانم / آقاترجيحا ليسانسحداقل 2 سالآشنا با کامپيوتر – آشنا با زبان انگليسي _ داراي قدرت مذاکره و فن بيان قوي22-40اصفهان4سابقه کار در زمينه گوشي و تجهيزات جانبي تلفن همراه ، امتياز محسوب مي شود
93-203فروشندهخانم / آقاترجيحا ليسانسحداقل 2 سالآشنا با کامپيوتر – آشنا با زبان انگليسي _ داراي قدرت مذاکره و فن بيان قوي22-40اصفهان2سابقه کار در زمينه گوشي و تجهيزات جانبي تلفن همراه ، امتياز محسوب مي شود