فرم درخواست همکاری

لطفا اطلاعات خود را با دقت و به زبان فارسی وارد کنید. پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.

کد شغل 003-1

مشخصات فردی
مشخصات محل سکونت
تحصیلات
سوابق کاری
مهارت های کامپیوتری
میزان تسلط به زبان های خارجی
از چه طریقی با بازرگانی سپاهان همراه آشنا شده اید؟(لطفا توضیح دهید)

اینجانب فرم درخواست همکاری با بازرگانی سپاهان همراه را به دقت تکمیل کرده و با علم به اینکه بازرگانی سپاهان همراه در پذیرش یا عدم پذیرش این درخواست مختار است گواهی می کنم که تمامی اطلاعات خواسته شده را با صداقت کامل درج کرده ام.*

لطفا صبر کنید