عقد قرارداد بین المللی

عقد قرارداد بین المللی :

بازرگانی سپاهان همراه با بهره گیری از دانش ، تجربه و تخصص وکلا ، مشاورین حقوقی و کارشناسان تجاری خود که به مفاهیم و الزامات حقوق بین الملل و تجارت بین الملل اشراف داشته و در دفاتر ایران و چین حضور و فعالیت دارند ، به مشتریان محترم که قصد انعقاد تفاهمنامه وقراردادهای گوناگون تجاری با طرف های چین ( اعم از اشخاص و شرکت های تولیدی ، صنفی و بازرگانی چین) را دارند، خدمات تخصصی مشاوره حقوقی و تجاری ارائه کرده و مشتریان گرامی تا مرحله انعقاد قرارداد های مورد نظر با طرف های چینی ، همراهی می کند.