حمايت اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از هوشمندسازي امور گمركي

اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در بازديد از سامانه سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي با استقبال از هوشمندسازي امور گمركي، آمادگي مجلس را براي كمك به گمرك ايران براي تسهيل و كنترل تجارت اعلام كردند.

به گزارش روابط عمومي سپاهان همراه به نقل از گمرك ايران، در اين بازديد مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران با اشاره به خلا بانك جامع اطلاعات تجارت خارجي در گذشته از اقداماتي خبر داد كه موجب هوشمندسازي تجارت خارجي شده و امكان تسهيل و كنترل فرآيند امور گمركي را بهتر از گذشته فراهم كرده است.
وي گفت: به كمك سامانه‌هاي الكترونيكي كه به دست توانمند جوانان اين مرز و بوم راه‌اندازي شده است، به صورت لحظه‌اي ميزان واردات كالاهاي اساسي و مواد اوليه واحدهاي توليدي و درآمدهاي گمركي را مي‌توان رصد كرد.
وي گفت: امروز هوشمندسازي امور گمركي بلاي جان قاچاقچيان و متخلفان شده است و بايد در مبارزه با كم‌اظهاري و اظهار خلاف واقع به سمتي برويم كه گمرك اطلاعات درستي از منشأ دريافت و پس از انجام تشريفات گمركي اين اطلاعات را براساس سيستم هوشمند كدگذاري كالايي به بعد از گمرك انتقال دهد.
كرباسيان با اشاره به اينكه هم‌اكنون منشأ تأمين ارز واردات به صورت سيستمي در گمرك قابل رديابي است و با اين اقدام و حذف پروانه سبز كاغذي از سوءاستفاده‌هايي كه قبلاً با رد و بدل كردن مدارك كاغذي وجود داشته پيشگيري كرده‌ايم، ادامه داد: در شرايطي كه ميزان واردات در كشور كاهش داشته توانستيم درآمدهاي گمركي را افزايش دهيم و اين موضوع نشان مي‌دهد كه نظارت و كنترل بر فرآيند واردات نسبت به گذشته افزايش يافته است.

رئيس كل گمرك ايران با اشاره به اينكه بخشي از فرآيند كنترل و تسهيل تجارت خارج از محدوده اختيارات گمرك است، وجود كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف را معضلي بزرگ براي كشور توصيف و اعلام كرد: با اينكه در كشورهاي صنعتي اجازه مي‌دهند تا كالا از گمرك خارج و در فرآيند توليد و فروش با انجام حسابرسي پس از ترخيص حقوق و عوارض گمركي را محاسبه و دريافت مي‌كنند اما در كشورمان وجود كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف حتي امكان اخذ كسر دريافتي‌ها را كه در مرحله بازبيني كنترل مي‌شود با مشكل مواجه كرده است و وقتي صاحب كالا را در صورت ارتكاب تخلف با رصد الكترونيكي به دفتر بازرسي گمرك احضار مي‌كنيم افرادي را مي‌بينيم كه هيچ‌گونه بنيه مالي ندارند و حتي الفباي تجارت خارجي را هم بلد نيستند.
بنابراين گزارش، اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در ادامه از نمايشگاه كشفيات مواد مخدر و بخش مانيتورينگ دستگاه‌هاي ايكس‌ري در گمرك نيز بازديد و از اقدامات مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك ايران در الكترونيكي كردن امور گمركي، تشكيل بزرگ‌ترين بانك اطلاعات تجارت خارجي، حمايت از صادرات غيرنفتي و تسهيل تجارت و مبارزه با تخلفات تقدير و تشكر كردند.