با انتشار کارنامه تجارت فرامرزی کشورمان در سال 94 صورت گرفت:

کاهش 16.11 درصدی واردات نسبت به سال 93

ارزش کل واردات کشورمان در سال 94 به 41 میلیارد و 499 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 16.11 کاهش داشت، همچنین در این مدت ارزش صادرات کشورمان با 22.53 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 42 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید.

به گزارش روابط عمومي سپاهان همراه به نقل از گمرك ايران، تراز تجاري كشورمان از فروردين‌ماه سال ۱۳۹۴ تا پايان اسفندماه مثبت ماند و در نهايت در پايان سال ۱۳۹۴ كارنامه تجارت خارجي كشورمان با ۹۱۶ ميليون دلار مازاد تراز تجاري بسته شد كه در تاريخ تجارت خارجي كشورمان سابقه نداشته است. بر اين اساس سال ۱۳۹۴، در مجموع به ميزان ۴۲ ميليارد و ۴۱۵ ميليون دلار انواع كالا صادر و ۴۱ ميليارد و۴۹۹ ميليون دلار نيز وارد كشور شد. اين ارقام نشان‌دهنده آن است كه اررش صادرات كشورمان ۱۶ و ۱۱ صدم درصد و واردات كشورمان ۲۲ و ۵۳ صدم درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ كاهش داشته است. از سوي ديگر اين آمار حاكي از آن است كه در سال ۱۳۹۴ به ميزان ۱۲ ميليارد و ۷۰ ميليون دلار ارز كمتري نسبت به سال۱۳۹۳ صرف واردات شده است.

اقلام عمده كالاهاي صادراتي و وارداتي
بررسي اقلام عمده كالاهاي صادراتي كشورمان در سال ۱۳۹۴ نشان مي‌دهد جايگاه ميعانات گازي در ميان كالاهاي صادراتي به شدت افت داشته و سال گذشته ۵۲ و ۴۲ صدم درصد، صادرات ميعانات گازي افت داشته و تأثير قابل‌توجهي بر افت صادرات غيرنفتي كشورمان گذاشته است كه تحت تأثير نوسانات شديد قيمت نفت صورت گرفته است.

با اين وجود صادرات انواع محصولات پتروشيمي و ساير كالاها با روند كاهشي بسيار كمتري مواجه بوده و فقط ۲ درصد كاهش داشته‌اند كه البته در صورت تفكيك محصولات پتروشيمي از ساير كالاها شاهد افزايش صادرات پتروشيمي‌ها هم بوده‌ايم. اما در مجموع عمده كالاهاي صادراتي به ترتيب شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با سهم ۴ و ۴۰ صدم درصد از كل ارزش صادرات، پروپان مايع شده با سهم ۳ و ۹۸ صدم درصدي و قير با سهم ۳ و ۴۷ صدم درصدي بوده است. عمده كالاهاي وارداتي كشورمان هم به ترتيب شامل ذرت دامي با سهم ۳ و ۳۹ صدم درصدي از كل ارزش واردات، گندم با سهم۲ و ۹ صدم درصدي، لوبياي سويا با سهم يك و ۷۵ صدم درصدي، برنج با سهم يك و ۶۴ صدم درصدي و كنجاله سويا با سهم يك و ۶۲ صدم درصدي قرار دارد.

چین، بزرگترین واردکننده کالا به ایران
در سال ۱۳۹۴به ترتيب كشورهاي چين، عراق، امارات عربي متحده، افغانستان و هند عمده‌ترين خريداران كالاهاي ايراني بوده‌اند كه سهم كشورهاي امارات عربي متحده و افغانستان از كالاهاي صادراتي ايران در مقايسه با سال ۱۳۹۳ افزايش داشته و سهم هند نيز ثابت مانده است، اما سهم چين از كالاهاي صادراتي ايران بيش از ۲۳ درصد كاهش داشت. عمده‌ترين كشورهاي صادركننده كالا به ايران در سال گذشته نيز به ترتيب شامل چين، امارات عربي متحده، كره جنوبي، تركيه و سويس بوده‌اند كه مهم‌ترين نكته در اين خصوص كاهش ۱۸ درصدي واردات كالاي چيني به كشورمان در سال ۱۳۹۴ بوده است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه سهم كشور سويس به‌عنوان كشوري كه محل انجام معاملات كالاهاي ساير كشورها در آنجا بوده از تجارت خارجي كشورمان به ميزان ۵ درصد افزايش يافته و سهم امارات عربي متحده در انجام معاملات كالاهاي وارداتي به ايران ۳۶ درصد كاهش داشته است.