پس از 14 روز و با طی مسافت روزانه 700 کیلومتر

قطار کانتینربر چینی به ایستگاه میدان راه آهن رسید

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه، نخستین قطار باری مسیر جدید راه ابریشم پس از طی 10 هزار و 399 کیلومتر در 14 روز به ایستگاه راه آهن تهران رسید.

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه، این قطار که حامل 32 کانتینر کالای تجاری است 14 روز پیش از استان جه جیانگ واقع در شرق چین حرکت خود به سمت ایران را آغاز و با عبور از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان وارد خاک کشورمان شد.

محسن پورسید آقایی مدیرعامل شرکت راه آهن ایران در مراسم استقبال از ورود این قطار گفت: این قطار روزانه 700 کیلومتر مسیر را طی می کند و مدت سیر این قطار نسبت به مسیر دریایی که از بندر شانگ های شروع و به بندرعباس ختم می شود 30 روز کمتر است.

وی همچنین در خصوص برنامه حرکت این قطار گفت: برنامه این قطار در حال حاضر به صورت ماهانه است که در صورت نیاز تصمیم به افزایش آن خواهیم گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: انتهای مسیر این قطار به تهران ختم نمی شود و این قطار در ادامه پس از گذشت از ایران به اروپا خواهد رسید.