کشف 4 نفر از یک محموله ترانزیتی توسط ماموران گمرک

گمرك ايران از كشف دومين محموله قاچاق انسان در ماه های اخیر توسط ماموران گمرك بازرگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سپاهان همراه به نقل از گمرك ايران، مأموران گمرك بازرگان به كمك دستگاه ايكس‌ري كانتينري و پس از اسكن محموله يك تريلر به هنگام عبور از مرز متوجه شدند كه تعداد 4 نفر به شكل ماهرانه‌اي در داخل بار مخفي شده‌اند.

بنابراين گزارش، پس از شك مأموران گمرك و فك پلمپ كانتينر تعداد 4 نفر از داخل بار پنبه كشف شدند. اين محموله ترانزيتي از مرز يكي از كشورهاي همجوار وارد كشور شده بود تا از طريق مرز بازرگان وارد كشور تركيه شود. بنابر اين گزارش، 2 نفر از اين افراد زن و 2 نفر ديگر مرد بودند و تابعيت يكي از كشورهاي همسايه را دارند.

اين گزارش مي‌افزايد: اين دومين بار است كه طی دو ماه گذشته مأموران گمرك موفق به كشف قاچاق انسان به كمك دستگاه‌هاي كنترلي پيشرفته (ايكس‌ري) مي‌شوند.