رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پاسخ داد
چرا در كشورمان بحث قاچاق به اين گستردگي موضوعيت دارد؟

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، با اشاره به افزايش 10 برابري كشفيات قاچاق توسط گمرك، خواستار توسعه سامانه جامع گمركي و تجهيز گمركات به امكانات كنترلي پيشرفته شد و از اقدامات و توفيقات گمرك جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با قاچاق كالا و ارز ابراز خرسندي كرد.

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، مهندس حبيب‌الله حقيقي در نشست مديران ستادي و اجرايي گمركات سراسر كشور با اشاره به اهميت و حساسيت بحث قاچاق كه طي ماه‌هاي اخير به‌طور مكرر از سوي مقام معظم رهبري، رياست جمهوري و ساير مقامات كشور مورد تأكيد قرار گرفته است، گفت: قاچاق يك پديده چندوجهي است و مقولات مختلفي در آن تأثيرگذار است كه يكي از آنها ناكارآمدي فرآيندهاي اقتصادي و تجارت كشور است.

وي افزود: در حوزه تجارت روندي كه در حال حاضر طي مي‌شود بسيار پرهزينه است و همين امر باعث مي‌شود تا قاچاق كالا به شدت مقرون به صرفه باشد. نكته ديگر تنوع موضوعي در قاچاق است كه در دنيا شامل 4 يا 5 مورد مي‌شود، اما در كشور ما طيف وسيعي از كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه‌اي و ممنوعه را دربرمي‌گيرد كه البته قاچاق كالاهاي ممنوع بسيار كم و بيشترين قاچاق در حوزه كالاهاي مشروط صورت مي‌گيرد.

اعمال معافيت‌هاي گمركي بحث ديگري بود كه رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به آن اشاره كرد و گفت: در كشور ما 65 نوع معافيت وجود دارد كه به‌نوبه خود در دنيا كم‌نظير است و متأسفانه نه محدوده مكاني دارد و نه محدوده زماني و سقف معافيت‌ها نيز مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

حقيقي در ادامه معافيت ملواني را نيز از دلايل احتمال بروز پديده قاچاق دانست و عدم امكانات زيرساختي، نبود امكانات كنترلي و نظارتي در پايانه‌ها براي نظارت بر ورود و خروج كالا و كمبود دستگاه‌هاي كنترلي و نظارتي ازجمله ايكس‌ري را از ديگر علت‌هاي افزايش قاچاق كالا عنوان كرد.
وي با بيان اينكه اقدمات گمرك در زمينه مبارزه با قاچاق كالا به تنهايي رافع مشكلات اين حوزه نيست بر لزوم هماهنگي و همكاري همه دستگا‌ه‌هاي مسئول در حوزه تجارت براي اثربخشي اقدامات و برنامه‌هاي مقابله‌اي تأكيد كرد.

وي اظهارداشت: تعدد حوزه‌ها و مبادي ورود كالا به كشور، نبود تعريف مشخص و دقيق از ساير مبادي ازجمله مناطق آزاد را از ديگر معضلات در حوزه مبارزه با قاچاق كالا و ارز است كه بايد حتماً مورد آسيب‌شناسي و مطالعه قرارگيرد.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بررسي منشأ پولي و ارزي قاچاق و چرخه مالي آن را از اقدامات ضروري دانست و در ادامه ضمن تبيين سهم و نقش گمرك در امر مبارزه با قاچاق، راه‌اندازي سامانه جامع گمركي و سيستم‌هاي الكترونيكي در گمرك را عاملي مؤثر و سودمند درجلوگيري از گسترش قاچاق و فساد و حائز اهميت خواند.

رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تقسيم‌بندي اقدامات مبنايي درحوزه مبارزه با قاچاق به دو بخش معلولي و علتي و ارجحيت بخشيدن به مسائل علتي تأكيد كرد؛ هم گمرك و هم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد در اين زمينه‌ها تلاش بيشتري به‌عمل آورند.