از ابتدای سال 95 تا انتهای فصل پاییز اتفاق افتاد

واردات 437 میلیارد و 964 میلیون و 676 هزار تومان موبایل به کشور

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه،  طبق آمار اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تا انتهای فصل پاییز 314 هزار و 543 کیلوگرم تلفن همراه به ارزش 141 میلیون و 331 هزار و 606 دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است.

روز یکشنبه 28 آذرماه 9 هزار و 446 کیلوگرم تلفن همراه به ارزش 96 میلیارد و 300 میلیون و 130 هزار و 582 ریال به صورت رسمی وارد کشور شده است.