سامانه صدور یکپارچه دسته چک گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسب و کار

مصاحبه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی در مورد سامانه بانکی صیاد

به گزارش سپاهان همراه به نقل از خبرگذاری کارایران ( ایلنا )  مسعود کرباسیان ،وزیر اقتصاد و دارایی، سامانه بانکی صیاد ( سامانه صدور یکپارچه دسته چک ) را گامی مثبت در راستای بهبود فضای کسب و کار توصیف کرد.

وی یکی از دغدغه های مهم مردم و مسئولین را چک های برگشتی  دانست و تاکید کرد :بانک‌ها به اعتبار اینکه متقاضی چک در پی یک تعامل مالی سالم اقدام به درخواست چک می کند این خدمات را به متقاضیان ارائه می کنند. در حالی که خدمتی با چنین تقاضای بالا اگر بدون پشتوانه وارد بازار شود؛ ضمن بی اعتمادی به شبکه بانکی، باعث بروز فساد و به هم ریختگی فضای کسب و کار و تبعات متعدد ناشی از آن خواهد شد. بنابراین الکترونیکی کردن شبکه بانکی که می توان آن را پایه اصلی اجرای دولت الکترونیک دانست؛ کمک بسیاری به تقویت اعتماد عمومی به شبکه بانکی، شفاف سازی فضای تعاملات مالی، ایجاد فضای امن تبادلات مالی و در نهایت بهبود فضای کسب و کار کند.