نسبت به مدت مشابه در سال 94 اتفاق افتاد:

رشد 164 درصدی واردات خودرو در فروردین 95

در نخستين ماه سال جاري صادرات غير نفتي در نخستين ماه از سال‌ جاري با 7 و 91 صدم درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3 ميليارد و 7 ميليون دلار رسيد.

به گزارش روابط عمومي سپاهان همراه به نقل از گمرك ايران، در فروردين ماه امسال بالغ بر يك هزار و 694 دستگاه خودرو سواري وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 164 و 69 صدم درصد افزايش داشت. ارزش اين تعداد خودرو حدود 41 ميليون دلار بوده كه نسبت به فروردين ماه سال گذشته از لحاظ ارزش دلاري 125 و 74 صدم درصد رشد داشته است.

در اين مدت 8 ميليون و 183 هزار تن كالا به ارزش 3 ميليارد و 7 ميليون دلار از طريق گمركات اجرايي به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با فروردين ماه سال گذشته از لحاظ وزن 37 و 89 صدم درصد واز حيث ارزش 7 و 91 صدم درصد افزايش يافت.
براساس اين گزارش در همين مدت يك ميليون و 925 هزار تن كالا به ارزش يك ميليارد و 980 ميليون دلار وارد كشور شد كه از لحاظ وزن 2 صدم درصد كاهش و از نظر ارزش 7 صدم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت. بدين ترتيب تراز تجارت خارجي كشور در فروردين ماه امسال با بيش از يك ميليارد دلار افزايش به نفع صادرات مثبت بود.
در اين مدت ميعانات گازي به ارزش 545 ميليون دلار و محصولات پتروشيمي و ساير كالاها به ارزش 2 ميليارد و 462 ميليون دلار صادر گرديد .كشورهاي چين، امارات متحده عربي، عراق، جمهوري كره و هند پنج كشور عمده مقصد صادرات كالاهاي غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) بودند.
اين گزارش حاكي است طي فروردين ماه سال 95، لوبياي سويا با 87 ميليون دلار ارزش، ذرت دامي با 59 ميليون دلار ارزش، جو به استثناي بذر با 54 ميليون دلار ارزش، دانه گندم خوراكي با 46 ميليون دلار و كنجاله سويا با 40 ميليون دلار عمده‌ترين كالاهاي وارداتي بودند . كشورهاي عمده طرف معامله با ايران نيز در مدت ياد شده به ترتيب شامل چين، امارات متحده عربي، تركيه، آلمان و هند بوده اند.
اين گزارش مي‌افزايد شايان ذكر است كه متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت 367 دلار و كالاي وارداتي يك هزار و 29 دلار بوده است.