وزیر اقتصاد کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور ایران و چین و سفر آتی رئیس جمهور چین به ایران ، اظهار داشت : رفع تحریم ها نه تنها سطح روابط دو کشور را کاهش نخواهد داد ، بلکه ما شرایط جدید را عاملی برای گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی فی مابین می دانیم .

وی همچنین تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران مایل است نسبت به توسعه  روابط و گسترش همکاری های مالی و بانکی با چین اقدام کرده و از سرمایه گذاری شرکت های بزرگ و شناخته شده چینی نیز ، با رعایت استانداردهای کیفی و فنی مورد انتظار ، استقبال می کند .

وزیر اقتصاد چین نیز ضمن تبریک موفقیت ایران در مذاکرات هسته ایی با کشور های 1+5 ، این توافق را دستاورد مهمی برای جمهوری اسلامی ایران دانست .

  • تاریخ:1394/08/26

عنوان جعبه آیکون دار

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید