سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

با اجرای پنجره واحد تجاری به رغم کاهش واردات، درآمد گمرک افزایش یافته است

قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی توانسته است که افزایش درآمد داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه، دکتر قاسم خورشیدی در برنامه “بدون خط خوردگی” رادیو گفت و گو گفت: ما در نتیجه اجرای پنجره واحد تجاری، در دو ماهه نخست سال جاری به رغم اینکه از نظر حجم و ارزش، 17 درصد واردات کشور کاهش داشته ولی وصولی گمرکات کشور از محل اعمال تعرفه ها و حقوق ورودی 33 درصد رشد داشته است و این نشان دهنده این است که این سامانه توانسته جای خودش را در مقابله با ورود غیر قانونی و سازمان یافته قاچاق از مبادی رسمی باز کند.

دکتر قاسم خورشیدی با اشاره به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در یکی دو سال اخیر، تلاش های زیادی صورت گرفته و پنجره واحد تجاری در گمرک فعال شده است. این پنجره واحد تجاری، قابلیتی را برای مجموعه گمرک های کشور ایجاد کرده که توانسته اند شرایط مناسب تری را بر نظارت بر واردات از خودشان نشان دهند.

وی افزود: ما در نتیجه اجرای پنجره واحد تجاری، در دو ماهه نخست سال جاری به رغم اینکه از نظر حجم و ارزش، 17 درصد واردات کشور کاهش داشته ولی وصولی گمرکات کشور از محل اعمال تعرفه ها و حقوق ورودی 33 درصد رشد داشته است و این نشان دهنده این است که این سامانه توانسته جای خودش را در مقابله با ورود غیر قانونی و سازمان یافته قاچاق از مبادی رسمی باز کند.

وی به بیان ویژگی های این طرح پرداخت و عنوان کرد: ما معتقد هستیم قاچاق یک موضوع اقتصادی است و در نتیجه اشکالاتی که در یک اقتصاد وجود دارد و فرآیندهای اقتصادی ناسالم است که مولد مسئله ای به نام قاچاق می شود، لذا در برنامه پنج ساله که در شرایط کنونی تدوین و اجرا می شود، رویکرد بیش از 70 درصد از مجموعه برنامه ها، رویکرد اقتصادی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اظهار به اینکه این طرح نه تنها فسادی به نام قاچاق را می تواند هدف قرار دهد بلکه سایر انواع  فسادهای اقتصادی و اداری را هم می تواند هدف قرار دهد، گفت: در این رویکرد ما به دنبال شفاف سازی گردش کالا و پول در کشور هستیم که می تواند کمک شایانی در مبارزه با فساد هم در اقتصاد ما بکند.

وی خاطر نشان کرد: رویکرد ما در در مجموعه این برنامه 70 درصد اقتصادی و 30 درصد مقابله ای است و مبتنی بر روش های مبارزه با مسئله قاچاق است.

وی به دیگر ویژگی های این طرح اشاره کرد و بیان داشت: بهره گیری از مزیت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به ویژه بحث پیشگیری در این برنامه تاکید شده است. اولویت پرداختن به علل و ریشه های قاچاق کالا و ارز در کنار تشدید قاچاق سازمان یافته، مورد توجه قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: اولویت بندی کالاها، نوعا در این برنامه دیده شده و معطوف به کالاهایی است که بیشتر هدف قاچاق قرار می گیرد و ما مزیت تولید داخلی نسبت به آنها داریم. جلوگیری از بازگشت کالای قاچاق به داخل چرخه توزیع و مصرف کشور هم از جمله برنامه هایی است که در این برنامه راهبردی دیده شده است.

خورشیدی به مسایل فرهنگی اشاره کرد و گفت: در بخش پیشگیری و حوزه اقتصادی این طرح، موضوع مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف به طور مشخص دیده شده است.