گزارش عملكرد تجارت خارجي ايران در چهار ماهه اول سال‌جاري منتشر شد

افزايش 21 درصدي صادرات غيرنفتي

صادرات غيرنفتي كشورمان در چهار ماهه اول سال‌جاري با افزايش قابل‌توجهي به بيش از 16 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزايش داشته است.

به گزارش روابط عمومي سپاهان همراه به نقل از گمرك ايران، در مدت يادشده 12 ميليارد و 865 ميليون دلار انواع كالا وارد كشور شد.
بنابراين گزارش، با توجه به اين ميزان واردات و صادرات در مدت مذكور، تراز تجاري كشورمان مثبت بوده و با افزايش 4 ميليارد دلاري مي‌توان گفت بهترين عملكرد تجارت خارجي كشورمان در سال‌هاي اخير به ثبت رسيده است.
براساس اين گزارش، در چهار ماهه نخست امسال 41 ميليون و 161 هزار تن كالا به ارزش 16 ميليارد و 308 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از حيث وزن 36 و 37 صدم درصد و از لحاظ ارزش 21 و 11 صدم درصد افزايش نشان مي‌دهد.
در همين مدت 9 ميليون و 958 هزار تن كالا به ارزش 12 ميليارد و 865 ميليون دلار وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال پيش از نظر وزن 12 و 79 صدم درصد و از لحاظ ارزش 7 و 12 صدم درصد كاهش داشته است.
طبق گزارش دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك، عمده‌ترين كالاهاي صادراتي كشورمان در 4 ماهه نخست امسال محصولات پتروشيمي با 13 ميليون و 438 هزار تن و ارزش 5 ميليارد و 679 ميليون دلار بود و سهم ارزشي ساير كالاها 65 و 18 صدم درصد بوده است.

اين گزارش مي‌افزايد، متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در اين مدت 396 دلار و متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي يك هزار و 292 دلار بوده است.
در اين مدت عمده اقلام وارداتي شامل برنج به ارزش 475 ميليون دلار و سهم ارزشي 3 و 70 صدم درصد، ذرت دامي به ارزش 335 ميليون دلار و سهم ارزشي 2 و 60 صدم درصد، لوبياي سويا به ارزش 315 ميليون دلار و سهم ارزشي 2 و 45 صدم درصد، كنجاله سويا به ارزش 240 ميليون دلار و سهم ارزشي يك و 87 صدم درصد و قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000 سي‌سي با ساخت داخل 14 درصد تا كمتر از 30 درصد به استثناي لاستيك به ارزش 227 ميليون دلار و سهم ارزشي يك و 77 صدم درصد بوده است.
اين گزارش حاكي است در مدت يادشده چين، امارات متحده عربي، جمهوري كره، تركيه و هند پنج كشور عمده صادركننده كالا به ايران بوده‌اند.