حواله ارزی :

نحوه انتقال پول به خارج از ایران یکی از اصلیترین دغدغه های بازرگانان کشورمان شده است. شرکت سپاهان همراه با توجه به این موضوع و دارا بودن دفاتر فعال بازرگانی در کشورهای چین و امارات نسبت به رفع نگرانی مشتریان خود اقدام کرده و در بخش حواله ارزی خدمات زیر را در اختیار مشتریان خود قرار داده است :

  • انجام حواله های ارزی به صورت آنی و بدون دریافت کارمزد
  • انجام حواله های ارزی  درهم و یوان بدون محدودیت
  • تحویل حواله به صورت نقد یا واریز در کشور مبدا