به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه، گمرك ايران از مهم‌ترين پروژه گمركي در تعيين ارزش كالاها رونمايي كرد. با اجرايي شدن اين پروژه با عنوان تعيين شناسه ارزش واحد كالا (TSC) ارزش كالاها با استفاده از سامانه جامع گمركي به صورت آنلاين تعيين مي‌شود.

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، اين اقدام در راستای اجراي دستور رئيس‌كل گمرك ايران و تأكيد وی مبني بر يكسان‌سازي ارزش كالاهاي وارداتي به‌منظور رعايت عدالت مالياتي در اخذ حقوق ورودي و جلوگيري از اعمال سليقه در ارزشگذاري كالاها و ايجاد فضاي رقابتي سالم براي كليه واردكنندگان، تجار و صاحبان كالا، با عنايت به مواد 14 و 15 قانون امور گمركي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه در بررسي و تعيين ارزش كالاهاي وارداتي صورت مي‌گيرد.
بنابراين گزارش، دفتر بررسي و تعيين ارزش گمرك نيز در بخشنامه‌اي 10 بندي اين موضوع را به گمركات سراسر كشور اعلام كرده است.
برای دریافت متن کامل این بخشنامه اینجا را کلیک کنید.